Kara Yolu Eşya Taşımacılığında Yetki Belgesi

Kara yoluyla uluslararası eşya taşımacılığı yapacakların yetki belgesi sahibi olması gerekir. Taşımanın şekline göre bu yetki belgesi aşağıdaki türlere ayrılır:
– C yetki belgesi: Kara yoluyla uluslararası evden eve nakliyat yapacaklara verilir.
Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
– (C1) yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre eşya taşıyacaklara verilir.
– (C2) yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilir.
– (C3) yetki belgesi: Ticari amaçla kayıt ve tescil edilmekle beraber taşımacılık hariç, taşıt sahibinin esas iştigal konusu ile ilgili taşımaları yapacaklara verilir.
– (C4) yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın uluslararası ev eşyası taşıması yapacaklara verilir.
– (C5) yetki belgesi: Taşıt ve taşıt filosu kapasitesi aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nun 814. maddesinin 1. fıkrasına göre taşıma işini üzerine alan ve taşıma işlerini organize eden taşıma işleri komisyoncularına (lojistik firmalara) verilir.
– (E) yetki belgesi: Uluslararası taşımacılık yapacak kamu kuruluşlarına ve kamu yararına çalışan kuruluşlara verilir.
– (F) yetki belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilir.
– (G) yetki belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilir.
– (H) yetki belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir.
Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ulaştırma Bakanlığınca verilecek örneğe uygun “başvuru formu” nun ilgili bölümünü doldurarak bu formda belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat ederler.

Yetki Belgesi Alabilme Koşulları

Taşımacı olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin T.C. uyruğunda olmaları, Gerçek kişi, tüzel kişi kurucu ortakları ve tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerin, kaçakçılık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve Türk Ceza Kanunu’nun devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Terörle Mücadele Kanunu aleyhine işlenen suçlardan
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamaları, Tüzel kişilerin Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüzel kişilerden olmaları, Taşıma türüne göre: (C1) ve (C2) yetki belgelerini veya bu belgelerden herhangi birini almak için
başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10 adet taşıta ve 300 ton istiap
haddinde taşıt filosuna sahip olmaları, (C3) yetki belgesi almak için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 2 adet taşıta ve 20 ton istiap haddinde taşıt filosuna sahip olmaları (özelliği olan taşımalarda asgari iki taşıta sahip olunması kaydıyla bu 20 tonluk istiap haddi Ulaştırma Bakanlığınca daha düşük tutulabilir),
(C4) yetki belgesi almak için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 3 adet taşıta ve 30 ton istiap haddinde taşıt filosuna sahip olmaları, (E) yetki belgesi almak için başvuranların taşıt filosu kapasitesine bakılmaksızın taşıtların kuruluş adına kayıt ve tescil edilmiş olmaları, (C5) yetki belgesi almak için başvuran lojistik firmaların (taşıma işleri komisyoncuları) sermaye şirketi niteliğinde ve kayıtlı sermayelerinin en az 10.000 YTL olması, Ulaştırma Bakanlığı’na 200.000 ABD doları tutarında kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri, ticaret ve sanayi odalarına nakliyeci grubuna kayıtlı olmaları gerekir. Kayıtlı sermaye miktarı ve/veya banka mektubu tutarı Bakanlıkça bir katına kadar artırılabilir, (C1) ve (C2) yetki belgesi almak için başvuranların ticaret veya sanayi odalarında nakliyeci grubuna kayıtlı olmaları, (C3) yetki belgesi almak için başvuranların sanayi ve ticaret odalarında ilgili meslek grubuna kayıtlı olmaları, (C4) yetki belgesi almak için başvuranların sanayi ve ticaret odalarında nakliyeci grubuna kayıtlı olmaları, (C1) yetki belgesi almak için başvuranların; çalışmak istedikleri her yerleşim biriminde en az bir tane yük terminali kullanma hakkına, yetki belgesinin geçerli olduğu sürece sahip olmaları, Gerçek kişiler ve tüzel kişi yöneticilerin Bakanlıkça belirlenecek kurum veya
kuruluşların açacağı eğitimden geçerek mesleki yeterlilik belgesi almaları şarttır.