Kara Yolu Eşya Taşımacılığının Diğer Taşımacılık Türlerine Göre Üstünlükleri

Uluslararası kara yolu eşya taşınması ile diğer taşıma türlerine göre bir karşılaştırma
yapıldığında kara yolu taşımacılığının şu üstün yönleri bulunmaktadır:
 Kapıdan kapıya aktarmasız taşıma ve eşyanın yükleme yeri ile boşaltma yerleri
dışında elleçlenmemesi, eşyanın yıpranmasını en aza indirmektedir. Diğer taşıma türlerinde,
örneğin eşyanın limana veya demir yolu istasyonuna ulaşımına kadar bir yükleme boşaltma,
ana taşıma aracına yüklenme, varış yeri limanı veya istasyonunda benzer elleçlemenin
yapılması eşyaların daha fazla yıpranmasına sebep olmaktadır.
 Müşterinin istediği ve kara yolunun olduğu her noktaya taşıma seçeneği
vermektedir.
 Kara yolu araçlarının taşıma kapasitelerinin deniz, demir yolu araçlarına göre daha
küçük olması nedeniyle, taşımacılık sektöründe daha esnek hareket imkânı sağlanmaktadır.
Türkiye gibi kara yoluyla uluslararası eşya naklinde kullanılabilecek taşıt sayısının
talebe göre daha fazla olduğu ülkelerde, rekabet üst seviyelere ulaşmakta ve böylelikle
müşteri lehine düşük navlun fiyatlarının oluşmasına neden olmaktadır.
Kara yolu eşya taşımacılığı diğer taşıma türlerine göre (deniz, hava, demir yolu,
boru hattı vb.) daha az yatırım maliyeti gerektirmektedir.
 Kara yoluyla daha düzenli ve sık sefer imkânı bulunmaktadır.
 Göndericinin kendisinin organize ettiği, özellikle küçük çaplı sevkiyatlara oranla
taşıma maliyetini azaltmaktadır.
 Ambalajlama ve sevkiyata hazırlamada zaman ve kaynaklardan tasarruf olanağı
sağlanmaktadır.

Kara Yoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığının Göndericiye Sağladığı Faydalar

Kısa sürede teslim edilmesi gereken yükler için süratli sevkiyat yapabilmesine
yönelik proje bazlı çözüm yolları ortaya çıkarılabilir.
 Gelişmiş kara yolu ağlarının getirdiği hızlı ve güvenli hizmet alma imkânları
yaratılabilir.
 Lojistik firma veya taşıma şirketleriyle birebir ilişki içinde çalışma olanağının
bulunması sayesinde sevk edilecek eşyaya özel muamele yapılmasını sağlayabilir.
 Kara yolu taşımacılık hizmetleri ile bağlantılı diğer lojistik süreçlerle
zenginleştirilerek hizmette çeşitlilik oluşturulabilir.
 Tahmin edilebilen maliyetlerin kolay hesaplanması ile tasarruf sağlanabilir.
Dokümantasyon işleri ile ara noktalarda yükleme ve boşaltmadan; taşımanın
sorunsuz yürümesinden lojistik firma sorumlu olduğundan taşıyıcı sadece sevkiyata,
gönderici ise müşteri ilişkilerine odaklanabilir.
Dünya ticaretindeki dönüşüm ve yeni oluşumların etkisi yoğun bir şeklide lojistik ve
taşıma sektörü üzerinde görülmektedir. Hemen hemen bütün sektörlerle doğrudan ilişkisi
olan lojistik, uluslararası pazarlarda rekabet avantajının elde edilmesinde kilit rol
üstlenmektedir. Ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara rakiplerden bir adım önde olarak daha
hızlı ve daha ekonomik bir biçimde ulaştırılması uluslararası lojistik faaliyetlerinin özünü
teşkil etmektedir. Uluslararası ticaret eğilimleri, lojistik sektörünü daha iyi anlayabilmek ve
yorumlayabilmek için büyük katkı sağlamaktadır. Her sektörde yaşanan rekabet ve köklü
değişimler beraberinde çarpan etkisi yaparak lojistik alanında da etkisini göstermektedir.
Rekabet ortamı, yatırım maliyetleri, hız ve esneklik açısından lojistik hizmetlerin
vazgeçilmez bileşeni olan kara yolu eşya taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine göre daha
fazla avantajı bulunmaktadır.