Kara Yoluyla Eşya Taşımacılığının Olumsuz Yönleri

Uluslararası kara yolu eşya taşımacılığının bir kısım üstünlükleri olmasına rağmen,
bazı olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bunlar;
 Numune veya benzeri nitelikte taşınacak eşyanın düşük miktarda olması hâlinde bu
eşyaların bir araç içinde sevk yerlerine ayrı ayrı ulaştırılması gerekmektedir. Parsiyel
malların toplanması, dağıtımı, zaman ve maliyet yönünden olumsuzluk yaratmaktadır. Hava
yolu, parsiyel taşımalarda zaman ve maliyet yönünden kara yoluna göre daha tercih
edilebilen bir taşıma türüdür.


 Ağır ve yüksek hacimli eşyaların kara yolu ulaştırma mevzuatına uyumlu
olmaması, taşınmalarını çoğunlukla imkânsız hâle getirmektedir. Bu tür eşyaların demir yolu
veya deniz yoluyla taşınması daha verimli olmaktadır.
 Kara yoluyla uluslararası eşya taşımacılığında hukuki mevzuat; bekleme süreleri
ile eşyanın hacmi ve niteliğine bağlı olarak diğer taşıma türlerine göre olumsuzluklar
yaratabilmektedir.
 Kara yoluyla yapılan taşımacılıkta ihracat ve ithalat ülkeleri arasında yükün transit
geçtiği ülkelerde uyulması gereken gümrük mevzuatları bulunmaktadır. Buna karşılık deniz
ve hava yolunda çoğunlukla ithalatçı ve ihracatçı olarak ülkeler arasında transit geçiş ülkeleri
bulunmamaktadır. Kara yoluyla yapılan taşımacılıkta, transit gümrükler ilave bekleme
süreleri oluşturmaktadır.