Türkiyeden almanyaya ev tasima

Avrupa standartlarında bir hizmet sunmayı hedefleyen Sea Uluslararası evden eve nakliyat, Türkiyeden Almanyaya ev taşıma işleminde eşyanızı gideceği yere ve hacmine göre değerlendirip hava, kara ve deniz olmak üzere en uygun ulaştırma şekli üzerinden fiyatlandırma yaparak kusursuz bir hizmet sağlamaktadır.

Almanya`daki Lojistik Sektörü

Lojistik sektörü, resmi istatistiklere göre klasik sektörlerden olan makine ve kimya sanayisinin dışında daha az homojen bir yapıya sahiptir. Geleneksel anlayışa göre lojistik sektörünün etkinlikleri Türkiyeden Almanyaya ev taşıma, depolama ve malların nakliyesindeki aracı kurum olma ile sınırlıdır. Nakliyeciliğin ana görevlerinden biri ulaşım arabuluculuğu sağlamasıdır. Bu tanım bugünkü bakış açısıyla lojistik sektörün etkinliklerinin tanımlanması açısından sınırlı kalmaktadır.
Lojistik şirketlerinin hizmetleri son yıllarda artmıştır. Sadece malları taşıma, depolama ve nakliye etmek değil aynı zamanda bu işlerle ilgili bilgi alışverişi, personel, enerji ve finans danışmanlığı da lojistik sektörünün ilgi alanları arasına girmiştir. Sektörde, müşterilere mümkün olduğu kadar çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Müşterilerin ve lojistik şirketlerin iş ilişkileri genellikle uzun vadelidir. Sirketler, kompleks lojistik süreçlerinin yönetilmesinde bu yönleriyle etkin rol oynarlar. Sanayi sirketleri, ürün zincirinin organizasyonunu da gerek gördüğü durumlarda lojistik firmalarına verebilmektedir.
Lojistik sektörü suan 2.6 milyon çalışanı ve yıllık 180 milyon cirosu ile Almanya`nın en büyük 3`ncü ekonomi sektörüdür. Bu sektörde özellikle orta büyüklükte şirketler yer alırken global oyuncu seviyesinde milyar euro luk kazanç getiren büyük ölçekli işletmelerde bulunmaktadır. Lojistik sektörü için üretim yapan şirketlerde yaklaşık 600.000 çalışan vardır. Lojistik sektörünün 1/3 payını ulaştırma hizmetleri oluşturmaktadır. Yaklaşık 60.000 şirket bu ulaştırma hizmetini vermektedir. Sirketlerde senede kişi başı 50 ton yük taşınır. Bu yüklerin taşıma işlemi %69`u karayoluyla, %16`sı tren yolu ve %10`u da deniz yoluyla olmak üzere gerçekleştirilir. Ulaşım ve lojistik sektörünün iş yoğunluğu mevsimselliğe göre farklılık gösterebilmektedir. Sirketlerin yarısından çoğu suanki iş ortamının durumunu negatif olarak yorumlamaktadır. 2010 yıl sonu itibariyle veya 2011 başından itibaren sektörde hareketlilik beklenmektedir. Büyük değişiklikler olmasa da fiyatların 2009 yılı genel seviyesine göre daha uygun olacağı tahmin edilmektedir. Fiyatlar genel seviyesinde, şirketlerin 1/3`ü artış beklerken kalan grup aynı oranın seyredeceğini düşünüyor. Sevindirici olan gelişme ise şirketlerin çoğunun çalışanlarını 2010 yılında işten çıkarmamasıdır.

Almanya, lojistik sektörüne çok uygun bir saha avantajına sahiptir. Batı Avrupa`da yer alan diğer ülkere kıyasla, Almanya`nın yüksek sanayileşme derecesi lojistik sektörünün burada konumlanması için pozitif etki sağlamıştır. Endüstriyel ekonomi sektörleri, diğer sektörlere göre genellikle daha çok ulaştırma ve diğer lojistik hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Son yıllarda ortalama endüstri üretimi Almanya`da en çok büyüyen sektör olmuştur. Böylelikle büyüyen Alman ekonomisi, bu ülkeyi lojistik şirketleri için oldukça etkili bir pazar haline getirmiştir. Almanya`nın kişi başına düşen yüksek gelir miktarı da lojistik firmaları için olumlu bir etkendir çünkü yerli satış potansiyeli, mevcut hanehalkı geliri ve özel harcamalar, ticari ve sanayi şirketleri için bağlayıcı özelliğe sahiptir. Gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarında ithalat ve ihracat hisselerine göre G8 ülkelerinden hiç bir ülke Almanya`nın ulaştığı rakamlar seviyesine gelememiştir. Almanya dünya ihracat şampiyonudur ve yurtdışı ticaretinde elde ettiği rakamlar, gayri safi yurtiçi hasılasından daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Coğrafi konumu ile Avrupa`nın tam merkezinde yer alması ve 9 ülkeye sınır komşusu olması, lojistik sektörü için en uygun merkez olma durumunu doğurmuştur. Bu konum, Almanya`yı, Avrupa`da çok önemli bir transit ülke yaparak, uluslararası alanda taşımacılık misyonu kazandırtmıştır.

Almanya`nın ulaşım alt yapısı da bu misyonda önemli bir avantajdır. Son yıllarda trafik yoğunluğu altyapıdan daha hızlı arttığı halde hem nitelik hem de nicelik açısından Almanya`nın ulaşım altyapısı uluslararası karşılaştırmalarda üstün konumdadır. Ülkenin, Avrupa`da yoğun kara ve demiryolu ağı vardır. Havaalanları ve taşımacılık limanları, kıtanın en büyük ve modern alanlarıdır. Ayrıca Rhein nehri; Avrupa Birliğinin önemli bir su yoludur. Almanya`nın avantajlı bir lojistik konuma sahip olduğu 2007 ve 2010 yılllarında Dünya Bankası tarafından yapılan çalışmalar sonucunda onaylanmıştır. Dünya Bankası, 150 ülkenin lojistik konumunun etkinliğini araştırmış ve lojistik performans içerğini (LPI) yayınlamıştır. LPI`nin içinde lojistik sektörünün başarısını derecelendirmek için kullanılan değişik kriterler vardır. Derecelendirmeyi etkinlik değerlerine göre yapan Dünya Bankası, Almanya`nın Singapur ve Isveç`den önde yer aldığını belirleyerek, birinciliğini ilan etmiştir.