ULUSLARARASI EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI

ULUSLARARASI EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ (ÜDY3) MESLEKİ YETERLİLİK KURS PROGRAMI

PROGRAMIN DAYANAĞI:5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve bu kanunlar dayanak alınarak çıkarılan yönetmelikler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında 27.10.2016 tarihinde imzalanan protokol ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.08.2015 gün ve 72 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır.
PROGRAMIN SEVİYESİ : En az ön lisans mezunu bireyler seviyesinde hazırlanmıştır.
PROGRAMIN AMAÇLARI:
Bu program ile kursiyerlerin;
1. Ulusal ve uluslararası ulaştırma mevzuatına hakim olmaları,
2. Anayasadan başlayarak ulusal mevzuatta bulunan taşımacılık kurallarını tanımaları,
3. Eşya-kargo taşımacılığı ile ilgili sorumlulukları ve sigorta ile ilgili konuları bilmelerini,
4. Eşya-kargo taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası sözleşmeler bilgisine sahip olmaları,
5. Gümrük, kaçakçılık ve TIR mevzuatına hakim olmaları,
6. Dış ticaret ve teslim şekilleri bilgisine sahip olmaları,
7. Uluslararası konvansiyonlara hakim olmaları,
8. Genel mali yönetim bilgisine sahip olmaları,
9. Genel idari yönetim bilgisine sahip olmaları,
10. Taşımacılık politikalarını tanımaları,
11. Ulaştırma koridorları ve güzergâhlarını tanımaları,
12. Taşımacılık tiplerini açıklayarak karşılaştırma yapmaları,
13. Pazar ve piyasa ile ilgili kurum ve kuruluşlar bilgisine sahip olmaları,
14. Pazara giriş ile ilgili şartları bilmeleri,
15. Pazar ile ilgili teknik standartlar bilgisine sahip olmaları,
16. Temel ilk yardım kurallarını bilmeleri ve uygulamaları,
17. Trafik güvenliği ile ilgili konuları kavramaları,
18. AETR, ADR ve yükleme güvenliği bilgisine sahip olmaları,
19. Trafik adabı temel bilgisine sahip olmaları,
20. Meslek ahlakının gereklerini yerine getirmeleri
beklenmektedir.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu program, uluslararası eşya-kargo taşımacılığı üst düzey yönetici meslekî yeterlilik teorik bilgilerini içermektedir. Program, kursiyerlerin uluslararası eşya kargo taşımacılığı alanında mevcut bilgilerini geliştirmeleri, alandaki yeni gelişmeleri takip etmeleri, alanı ile ilgili kuralları daha bilinçli ve dikkatli olarak yerine getirmeleri, alanıyla ilgili yapılacak sınavlara hazırlanmaları için
hazırlanmıştır.
2. Program uygulanmasında; anlatım, problem çözme, gösteri, gösterip yaptırma, soru cevap gibi yöntem ve teknikler kullanılacaktır.
3. Kursiyerlerin öğrenme süreçleri; periyodik olarak takip edilecek, öğrenme eksiklikleri varsa tespit edilip telafi yoluna gidilecektir. Bu bağlamda öğrenme eksiği olan kursiyerler diğer grupların derslerine de katılabilecek ve eksik öğrendiği hususları pekiştirecektir.
4. Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Meslekî Yeterlilik (ÜDY3) programının içeriği ve bu içeriklere ayrılan süreler, “Programın İçeriğinin Toplam Kurs Süresine Göre Haftalık Dağılımı ve Süresi” bölümünde ayrıntılarıyla verilmiştir.
5. Yeterlilikler arası geçişte, ÜDY VE ODY düzeyinde herhangi bir kurs belgesine sahip olup başka bir düzey kurs belgesi alacaklar Yönetmelik’te belirtilen fark konularını alarak programı tamamlayacaklardır.
6. Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kursta görevlendirilecek eğitim personeli ve eğitim personelinin eğitim vereceği konular aşağıdaki tabloda verilmiştir.