Uluslararası evden eve nakliyat firmaları

Uluslararası Kara Yolu Eşya Taşımacılığında Lojistik Firma (freight forwarder)

Kara yolu taşıma sistemleri; özellikle müşteri ilişkileri ile kara yolu iş organizasyonunda önemli rolü bulunan lojistik firma tarafından yoğun olarak etkilenmektedir. Uluslararası evden eve nakliyat firmanın kara yolu taşımacılık sistemleri içindeki etkinliğini sağlayabilmesi için önem vermesi gereken hususlar şunlardır:

 • Taşımacılık hizmetlerinde yüksek kalite
 • Süratli ve tam zamanında teslimat
 • Seferlerde sıklık ve düzenlilik
 • Göndericilere esnek fiyat önerileri

Lojistik Firma bu unsurlar sayesinde taşıyıcı ile birebir bağlantı kurabilir ve müşterilerine uygun çözüm imkânları yaratabilir. Kara yolu eşya taşımacılığında lojistik firmanın temel işlevi, diğer taşıma türlerinde olduğu gibi taşıma organizasyonunun yerine getirilmesidir. Lojistik firma taşıma organizasyonunu yerine getirirken göz önüne aldığı en önemli unsur müşteri odaklı hizmet anlayışıdır. Hizmetin kesintisiz ve sürekli olarak aynı kalitede ve düşük maliyette verilebilmesi, lojistik firmanın temel çalışma prensibi olmaktadır.
Lojistik firmanın ana hizmeti, müşterilerine, kara yolu ile yapılacak taşımalarda tarifeli seferler organize edecek şekilde yük konsolidasyonu yapmasıdır. Bu amaçla aynı güzergâha yönelik bulunan yük talepleri, hacim olarak yetersiz olsa bile hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla düzenli olarak verilebilmelidir. Lojistik firmanın hizmet yaklaşımı, düşük hacimli yüklerin taşınmasında konsolidasyon yaparak, bireysel ihracatçı ve ithalatçının gönderilerine daha avantajlı bir ortam oluşturmaktır.
Uluslararası evden eve nakliyat firmaların kara yolu eşya taşımacılığı ile göndericiye sağlayabileceği faydalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Lojistik firmanın, bir hizmet organizasyonu olarak, müşterilerine ihtiyaç duyduğu
  yüksek esnekliği sunabilmesi,
 • Yük konsolidasyonu yapabilmenin sağladığı yeterli yük bulma avantajı,
 • Depodan depoya güvenli taşıma,
 • Düzenli ve sık yükleme yapılabilmesi,
 • Taşıma ve depo yerlerinin kapasitelerinin iyi kullanımına yönelik optimal çözümlemeler sayesinde önemli maliyet avantajı oluşturması,
 • Taşımayı bütünüyle kontrol altında tutma olanağı,
 • Sevkiyatın araç takip sistemiyle sürekli izlenebilmesi,
 • Süratli teslimat imkânı,
 • Kolay yükleme ve boşaltma olanağı,
 • Uygun fiyat tarifelerinin oluşturulmasıdır.

Taşıma Organizatörü Olarak Lojistik Firma (freight forwarder)

Kara yolu eşya taşımacılığında uluslararası evden eve nakliyat Firmaları’nın taşıma organizatörü olarak başlıca rolü; uluslararası taşımacılıkta, göndericilerin (ihracat ve ithalatçılar) yüklerinin teslim yerlerine en iyi koşullarda ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmasıdır. Lojistik firmanın taşıma organizatörü olarak hizmet sürecinin aşamaları şunlardır:

 • Müşteri talebi
 • Hizmet tarifelendirme
 • Teklif verilmesi
 • Sözleşme yapılması
 • Hizmetin yerine getirilmesi

Gönderici, ihracat ve ithalat eşyasının taşınmasını güvenli, hızlı ve düşük fiyatla yapabilecek taşıma organizatörü (lojistik firma) firmalarla ilgili pazar araştırması yapabilir. Gönderici için lojistik firma seçiminde önemli unsurlar şunlardır:

 • Lojistik firmanın sevk edilmesi planlanan bölgedeki faaliyet alanı
 • Taşınacak malla ilgili daha önceki deneyimi
 • Taşıma ve diğer hizmetlere ait rekabetçi tarifeleri
 • Hizmet kalitesi
 • Firma referansları
 • İş deneyimleri
 • Firma güvenliği

Göndericinin lojistik firmadan beklentisi, sadece rekabetçi fiyatlara dayanmamakta, sevk edilecek eşyaya ait taşıma deneyimi ve taşımayı emniyetli ve tam zamanında teslim edilmesi başta olmak üzere, hizmet kalitesi yüksek bir şekilde yerine getirebilmesine bağlı olmaktadır.
Lojistik firmanın tercih edilebilir olabilmesi için pazarlama stratejileri oluşturması gerekmektedir. Pazarlama stratejilerini oluştururken lojistik firmalar, müşterilerine sunduğu hizmet alanını genişleterek yeni hizmet alanlarını nitelikli olarak sağlamayı ve rekabetçi fiyat politikaları oluşturmayı ön planda tutmalıdır. Lojistik firmanın kara yolu stratejilerinin başarılı olabilmesi için, aşağıdaki unsurlara yeterince önem vermek durumundadır:

 • Profesyonel bir işadamı bilinci ile çalışmalıdır.
 • Göndericinin talep ve beklentilerine dikkat edilmelidir.
 • Göndericiye verdiği sözleri titizlikle yerine getirmelidir.
 • Belirsizlik durumlarında mutlaka gönderenle bağlantıya geçmelidir.
 • Maliyet ve kârlılık analizleri yapmalıdır.

Kara Yolu Hizmet Sözleşmesi

Taşıma organizatörü olarak lojistik firma (freight forwarder), uluslararası kara yolu eşya taşımacılığında faaliyetlerini göndericilerin (ihracat veya ithalatçı) talimatları çerçevesinde yerine getirmektedir. Göndericiler yüklerin taşınması veya diğer faaliyetlerin organizasyonu için, yük taşıyıcılar ile (ihracatta malları teslim alacak veya ithalatta sevkiyatları planlamak üzere yurt dışı acentelerle) bir hizmet sözleşmesi yapmaktadır.
Göndericilerin yükleri bazen tam kamyon yükü (FCL) olabileceği gibi bazen de kamyon yükünü dolduramayacak hacimde olabilir. Kamyon yükünden az olduğunda, lojistik firma, bireysel göndericilere ait yükleri konsolidasyon yaparak kamyon yükü hacmine ulaştırabilir. Gönderici, işveren olarak taşıma organizatörü lojistik firmayla bir hizmet sözleşmesi yapar. Bu sözleşme, uygulamada göndericinin yazılı talimatı ile olabileceği gibi bazen de güvenilir müşterilerden –göndericiden- sözlü de alınabilir. Taşıma organizatörü lojistik firmanın bir taşıma firması bulup müşterilerden aldığı eşyayı taşıtması gerekecektir. Lojistik firma gönderenle yaptığı sözleşmenin bir benzerini,
gönderenin istediği koşulları yerine getirebilecek bir taşımacıyla da yapabilir. Lojistik firma göndericinin sevk talimatına göre taşımayı organize ederek, taşıyıcıyı yönlendirir. Lojistik firmanın, hizmet sözleşmesi yaptığı müşterisine karşı taşıma ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için taşıyıcı seçiminden malların teslim edilmesine kadar tüm aşamalarda taşıma sürecinin takip edilmesi gereklidir. Lojistik firma, göndericiyi (müşteri) memnun edebilecek hizmet tarifesini oluşturmak amacıyla, taşıyıcı seçiminde göndericinin kendisi için önemli olan konuları aynı şekilde taşıyıcıdan da talep etmelidir. Uluslararası taşımalarda lojistik firmanın yapmış olduğu hizmet sözleşmesinin işlerliği “Mal Teslim Alındı Makbuzu (Forwarder’s Certficate of Receipt: FCR)” düzenlemesiyle
kesinlik kazanmaktadır. Lojistik firma tarafından göndericiye, yani ihracatçı veya ithalatçıya verilen FCR belgesi ile söz konusu malın zilyetliği lojistik firmanın üzerine geçmektedir.

Kara yolu taşımacılık hizmet sözleşmesi örneği