Uluslararası Zati Eşya Taşımacılığı

Uluslararası zati eşya ( şahsi eşyalar ) taşımacılığında tek ihtiyacınız konusunda uzman bir uluslararası evden eve nakliyat şirketidir. Sea Uluslararası Taşımacılık : Yurtdışına eğitim, iş veya gezi amaçlı seyahat edecek yerli ve yabancı bireylerin nakliyat ile taşınmasını istediği kişisel eşyaların belirtilen adrese ulaşmasında çözüm ortağınızdır. Şüphesiz kişisel eşyaların sağlam ve emniyetli bir halde ulaşması paketleme ve yüklemenin önemi çok büyüktür. Firmamız gönderi içeriğine bağlı olarak bütün müşterilerine sağlam ve muhafazalı ambalajlama yapılması mevzusunda lojistik yardım verdiği gibi, bu hizmetin firmamızdan talep edilmesi durumunda eşya cinsine göre alanında uzmanlaşmış ekiplerimizle paketleme hizmeti de vermektedir. Sea uluslararası nakliyat zati eşya taşımalarında gerekli tüm önlemleri aldıktan sonrasında hizmet kalitesine inandığı hava yolları ile müşterinin istediği destinasyona hızlı bir şekilde şahsi eşyaların sevkini sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda her geçen gün kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Sea uluslararası evden eve nakliyat sektördeki gelişmeleri devamlı takip ederek müşterilerine en kaliteli hizmeti en ekonomik fiyata sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

YOLCUNUN TANIMI

Herhangi bir amaçla (ticaret, tahsil, memuriyet, ziyaret, tedavi, turizm, geri dönme gibi), geçerli pasaport veya pasaport yerini tutan belge ile, giriş ve çıkış kapılarından Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden Türk veya yabancı kişi “yolcu”dur. Nakil vasıtaları hizmetileri yolcu sayılmazlar. (Kaptan, hostes, garson, telsiz memuru, makinist gibi)

YOLCU BERABERiNDE TÜRK LİRASI, DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI SINIRLANDIRMALARI
Yolcular, sınırsız miktarda. Türk parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye’ye sokabilirler. Yolcular beraberlerinde en çok 5.000.-ABD Doları karşılığı Türk parasını yurt dışına çıkarabilirler. Yolcular, 5.000.-ABD Doları veya eşiti kadar efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Dışarıda yerleşik kişiler ile yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye’de yerleşik kişiler ise bankalardan döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000.-ABD Doları veya eşitini aşan miktardaki efektifı beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi
serbesttir. Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000.-ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenierden ve taşlardan yapılmış eşyalan yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır. Türkiye’ye giriş yapan yolcuların yanlarında bulundurdukları dövizleri beyan etmek istemeleri halinde, (örneğin ihracat bedeli döviz getirmiş olmaları halinde) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2001/22 sayılı 4.10.2001 tarihli genelgesine göre, Gümrük İdarelerince bir “Döviz Beyan Tutanağı” düzenlenir, bunun bir nüshası ilgili yolcuya verilir.
TÜRKİYE’YE GELEN YOLCULAR
Türkiye’ye gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri eşyaya gümrüklerce aşağıdaki işlemler uygulanır.
1. Yolcuların beraberlerinde getirdikleri kişisel kullanımlarına özgü olan ve kendilerine ait bulunan zati eşyaları, kullanılmış olup olmama kaydı aranmaksızın, zati eşya muafiyetinden yararlandırılarak, gümrük- vergileri alınmadan yolcuların kendilerine verilir. Yolcuların gelişlerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen zati eşyaları da, yolcu beraberi gelmiş eşya addolunur.
2. Yolcuların zati eşyalarından başka hediye olarak getirecekleri belli bir sınır içinde kalan eşyaları da hediyelik eşya muafiyetinden yararlandırılarak, gümrük vergileri alınmadan, sahipleri olan yolculara verilir.
3. Yolcuların zati eşya ve hediyelik eşya muafiyeti dışında kalan eşyaları bulunduğunda, ticari miktar ve mahiyet arz etmemek şartı ile gümrük vergileri alınarak sahiplerine verilir.
4. Yolcuların getirdikleri eşya arasında, muaf ve vergili olarak kendilerine verilen eşya dışında da eşya kalmış ise, örneğin ticari mahiyette olan bir eşya bulunduğunda, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak üzere, makbuz karşılığında, ilgili gümrük idaresince gümrük ambarına alınır. Gümrük ambarlarına konulan eşya, buralarda üç ay kalabilir. Bu süre içinde, varacağı yeri tayin edilmeyen eşya tasfiyeye tabi tutulur.

ZATİ EŞYA MUAFİYETİ
Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır. Zati eşyası muaflığından yararlandırılacak ve zat eşyası olarak kabul edilen eşya, Gümrük Müsteşarlığı’nın Internet Sitesi’ndeki “Zati Eşya Muafiyet Listesi”nde gösterilmiştir. Bu listede miktar olarak sınırlandırılmış olan eşyanın, bu miktardan fazlası muaflıktan yararlandırılamaz. Bu muafiyet, zaman tahdidi olmaksızın, her girişte uygulanır.

ZATİ EŞYA MUAFİYET LİSTESİ
A- GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI

ı- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya,
2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası,
3- Yolcu için elbiselik kumaş (en fazla 5 metre),
4- Naklihane hakkını. haiz olan ve yurda kesin dönüş yapan yolcuya ait bir adet kürkten mamul giyim eşyası,
B- ELEKTRONİK EŞYA
ı- Bir adet siyah-beyaz televizyon,
2- Bir adet ı6 ekrana kadar renkli cep televizyonu (ı6 ekran dahil),
3- Bir adet siyah beyaz televizyon-radyo-teyp (kombine),
4- Bir adet video kamera ve 5 adet boş video teyp kaseti,
5- Sekiz mm.ye kadar alıcı veya gösterici sinema makinası (On adet boş sinema filmi ile birlikte),
6- Bir adet slayt gösterme makinası,
7- Cep tipi bilgisayar (ana bellek kapasitesi-Ram 128 K.byte’a [128 dahil] kadar),
8- Portatif compact d ise play_er.
9- Bir adet kendi ses verebilen portatif radyo ve portatif radyoteyp (portatif radyo-teybin özellikleri Müsteşariıkça belirlenir.)
ıO-Bir adet volkmen veya cepte taşınabilen küçük teyp,
11-Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri,
12-Her birinden en çok 5 er adet olmak üzere plak, teyp kaseti
veya compact disc,
13-GSM-Cep telefonu (SIM kartını havi olanlar),
C- MÜZİK ALETLERİ
ı- Armonika,
2- Mandolin,
3- Kaval,
4- Mızıka,
5- Flüt f
6- Gitar,
7- Akordeon,
(Her birinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet)
D- SPOR VE OYUN ALETLERİ
ı- İki bölmeli bir adet kamp çadırı,
2- Sualtı sporları için bir adet dalgıç takımı (nitelikleri, aksam, ve parçaları Müsteşariıkça belirlenir.),
3- Uçan kanatlar (bir çift),
4- Motor takılınayan cinsten şişirme bir adet bot,
5- Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf,
6- Ayak paleti (bir çift),
7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç),
8- Satranç takımı,
9- Dama takımı,
10-Beş adet oyun kağıdı,
E- SAGLIK CİHAZLARI
1- Hasta yolcuya ait yataklar,
2- Malüller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuklar,
3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar,
4- Gaz maskesi ve benzeri koruyucu elbise (en çok 2 adet).
F- MUTFAK EŞYASI
ı- Yolculuk esnasında kullanılacak kadar tabak, tencere, çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri,
2- Bir adet portatif piknik ocağı,
3- Bir adet semaver,
4- İki adet termos,
5- Akü ile çalışan kahve makinası,
G- TÜKETİM MADDELERİ
Yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın;
1- a) 200 adet sigara (1 karton) ile 50 adet yaprak sigara.
Ayrıca,
200 gr. kıyılmış tütün ve 200 yaprak sigara kağıdı veya
200 gr pipo tütünü veya
200 gr ağız tütünü veya
200 gr tömbeki veya
50 gr enfıye,
b) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satın alınmış olması halinde (a) bendinde yer alanlara ek olarak 200
adet sigara (1 karton), 100 adet yaprak sigara ve 500 gr. pipo tütünü,
1- l,5 kg. kahve, l,5 kg. nescafe. 500 gr. çay, 1 kg. çikolata, 1 kg. şekerden mamül yiyecek,
2- 100 cl’lik bir (1) şişe ya da 75 veya 70 cl’lik iki (2) şişe alkollü içki,
3- En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon,
H- DiGERLERİ
ı- Bir adet portatif yazı makinası,
2- Bir adet fotoğraf makinası (S adet filmi ile birlikte),
3- Çocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası,
4- Çocuk yolcuya mahsus ebadına bakılmaksızın bir adet bisiklet,
s- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar (en çok 10 adet),
6- Cepte taşınabilen ve pille çalışan hesap makinası,
7- Bir adet ütü (buharlı veya buharsız),
8- ı x ı,s metre ebadında seccade (yünlü, pamuklu veya sentetik olmak kaydıyla),-_
9- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç),
10-Bir adet masa saati,
ll-Bir adet portatif gaz soba sı,
12-Araçla birlikte yolculuk halinde (sadece araç sahibi veya sürücüsüne uygulanmak kaydıyla)
a) Tornavida takımı (ayrı büyüklükte olmak üzere en fazla 5 adet),
b) Lokma takımı (araçta kullanılan tipte olmak üzere en fazla 10 parça),
c) Oto pompası,
d) Akü şarj cihazı,
e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi,
f) Akü ile çalışan buzluk,
g) Stepne dışında bir adet oto iç ve dış lastiği,
13-Yolcunun durumuna göre Müsteşariıkça zati eşya kapsamında mütalaa edilecek diğer eşya,
14-Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla 1 adet kedi veya 1 adet köpek veya ı adet kuş veya 10 adet akvaryum
balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla).

TÜRKİYE’DEN GİDEN YOLCULAR

Türkiye’den çıkış yapan yolcular zati eşyalarını beraberlerinde serbestçe yurt dışına çıkarabilirler.
Yabancı turistlerin ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adiarına gönderilecek eşya ve taşıt ihracatına, doğrudan gümrük idarelerince izin verilir. Bu kişilerin satın aldıkları eşya ve taşıtları beraberlerinde götürmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye’de satın alındığının belgelenmesi gerekir. Türkiye’de oturan Türk ve yabancı yolcuların beraberlerinde götürecekleri kürkten mamul giyim eşyasına, dönüşlerinde muafiyet uygulanabilmesi için bu gibi eşyanın tüm vasıflarının yolcunun
pasaportuna yazılması gerekir. Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye’de oturan Türk veya yabancıların Türkiye’den çıkışlarından itibaren en geç üç yıl içinde geri gelen ve her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme parçaları, römork ve rulotlar ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon, ses kayıt cihazları ve pikapları, seyahat esnasında kullanılmaya mahsus kamplama eşyası, av ve spor eşyası gümrük vergisine tabi değildir. Yolcu beraberinde yurt dışına götürülecek halı, kilim, seccade ve bakır, sarı ve pirinçten mamul hediyelik eşya ile tamamen elle
yapılmış tablo ve resimler için, -eski eser olmadığına dair müze müdürlüklerinden ekspertiz raporu alınması zorunludur. Bu raporların, bu tür eşyayı satan firmalar tarafından temin edilmesi daha uygun ve kolay olacaktır. Makine halılarının müze müdürlüklerine ekspertiz yaptırılmasına gerek yoktur. ikametgahı Türkiye’de bulunan kişilerin, yabancı ülkelere geçici olarak çıkaracakları ve en geç üç yıl içerisinde getirecekleri taşıtları için “Triptik” veya “Gümrük Geçiş Karnesi” beyanname olarak kabul olunur. Kişilerin, bu belgeleri ibraz etmemeleri halinde, taşıtları için, çıkış işlemlerini yapan gümrük idaresince 3 nüsha olarak düzenlenen, Gümrük Yönetmeliği’nin 61 no.lu ekinde yer alan Yurt dışına Giden Taşrtlara İlişkin Geçici İhracat Beyannamesi ve Taahhütnamesi ihracat işlemini yapan gümrük idaresine ibraz edilir. Geçici olarak çıkarılacak gayri ticari nitelikteki eşyanın çıkışında da gene Gümrük Yönetmeliği’nin 62 no.lu ekinde yer alan beyanname 3 nüsha olarak düzenlenir. Alınan bu beyannamenin 2. nüshası, tekrar girişte gümrük idaresine ibraz edilmek üzere yükümlüye verilir. Taşıt veya eşyanın süresi içi’nde (üç yılda) tekrar getirilmesi halinde, giriş işlemini yapan gümrük idaresince çıkış kaydı kapatılır.